Tradičně v Karlovarském kraji pořádáme ročně kolem 15 odborných vycházek do přírody a dva semináře (Setkání příznivců Slavkovského lesa, Setkání přátel přírody Karlovarska) a další akce zaměřené na propagaci ochrany přírody s doprovodným programem (především pro děti) jako je Netopýří noc nebo Vítání ptačího zpěvu.

Pojďte s námi do přírody! Zde například do květnice Slavkovského lesa – přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem. Foto J. Muhlberger.

Akce pro veřejnost ZO ČSOP Kladská pořádá v Karlovarském kraji již od roku 2006. Cílem našich akcí je zvýšit informovanost a zájem široké veřejnosti o přírodní i kulturní hodnoty svého regionu zábavnou a aktivní formou. Osvěta proto probíhá většinou formou exkurzí a dalších akcí pro celou rodinu s ukázkou živých živočichů, ale také prostřednictvím populárně naučných seminářů a přednášek. Všechny akce jsou zdarma.

Od účastníků exkurzí máme na akce pozitivní ohlas a těšíme se oblibě zejména u pravidelných návštěvníků. Každoročně se našich exkurzí a přednášek zúčastní kolem 1 000 návštěvníků. Mezi nejpopulárnější tradičně patří akce nabízející také bohatý doprovodný program pro děti a lákající k rodinným výletům.

Zajišťujeme odborné průvodce z profesionálních institucí: Městské muzeum Mariánské Lázně, AOPK ČR Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, Muzeum Cheb, Muzeum Karlovy Vary, Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Dobrovolný ekologický spolek ochrany ptactva a Česká geologická společnost.

Exkurze a další akce pro veřejnost probíhají za finančního přispění Karlovarského kraje a Českého svazu ochránců přírody z programu Ochrana biodiverzity.

 

       

 

 

O plánovaných akcích pro veřejnost se můžete dozvědět z následujících zdrojů:

1) Tyto webové stránky, v sekci „Kalendář akcí“ (připravuje se)

1) Elektronické rozesílání pozvánek. Adresář našich příznivců je průběžně doplňován a aktualizován a čítá kolem 500 adres. Pokud máte zájem o zasílání pozvánek kontaktujte nás na info@csop-kladska.cz

2) Prezentace na facebooku, https://www.facebook.com/PojdteDoPrirody/

3) Plakátovací plochy a nástěnky – ve veřejných knihovnách, informačních střediscích apod.

4) Tiskové zprávy.

5) Tištěný kalendář Pojďte s námi do přírody!, který je vydáván každý rok v dubnu a přehlednou formou představuje všechny přírodovědně zaměřené exkurze a další akce konané v celém západočeském regionu. Každoročně zve na téměř padesáti barevných stranách na více než sedmdesát různých vycházek, výletů, přednášek, besed, výstav a dalších akcí s přírodovědnou tématikou.

Tištěná brožura je zdarma k dostání v regionálních informačních centrech, nabízejí ji muzea a pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlovarském a Plzeňském kraji. K dispozici bude také její elektronická verze a to na těchto webových stránkách. Na požádání je možné kalendář zaslat také e-mailem. Kalendář je vydáván ve spolupráci s dalšími organizacemi, zejména pak MEZI LESY, z.s. a Muzeem Cheb.

Kalendář akcí Pojďte s námi do přírody 2018 je ke stažení zde.