Blatnice skvrnitá.
Vzácná blatnice skvrnitá. Foto Přemysl Tájek.

Rybníčky U Kapličky – žabí ráj

Čtyři lesní rybníčky s výskytem vzácných obojživelníků poblíž Toužimi získalo ČSOP veřejnou soutěží  v květnu 2016.  Jde o první lokalitu v Karlovarském kraji, která byla zachráněna díky kampani Místo pro přírodu. O lokalitu nyní pečuje náš pozemkový spolek.

Skupina rybníčků „U Kapličky“ o rozloze od 900 do téměř 4000 m2 sloužily v minulosti pravděpodobně jako tzv. plůdkové rybníky. Roky však na nich nikdo nehospodaří a díky tomu se zde vytvořily ideální podmínky pro život obojživelníků. Průzkumy, provedené v minulých letech, zde objevily početné populace blatnice skvrnité, skokana krátkonohého, čolka obecného a čolka velkého, ojediněle též skokana ostronosého. Zejména výskyt kriticky ohrožené žáby blatnice a její početnost na lokalitě lze považovat za velmi významné.

Obnovení chovu ryb by znamenalo s velkou pravděpodobností zánik vhodných podmínek pro tyto živočichy. Proto, když se Český svaz ochránců přírody dozvěděl, že stát – jejich dosavadní vlastník – nabízí rybníčky k prodeji ve veřejné soutěži, rozhodl se pokusit se je vykoupit. A podařilo se u všech čtyř rybníčků v soutěži zvítězit!

Proto děkujeme všem, kteří do veřejné sbírky Místo pro přírodu přispěli!

 

A co dál?

Hlavním cílem naší péče je zajistit existenci vhodného biotopu pro rozmnožování obojživelníků i nadále a tím umožnit dlouhodobé přežívání lokálních populací dnes již čím dál vzácnějších druhů obojživelníků.

Technický stav rybníků je relativně dobrý a nevyžaduje žádné akutní zásahy, byť drobné zpevnění hrází bude užitečné. Žádný z rybníků nemá výpustní zařízení, přebytečná voda odtéká přepadem přes hráz. Vzhledem k tomu, že jsou rybníčky povětšinou nebeské, jen v menší míře napájené z drobných vodotečí a pramenišť, voda z nich odtéká jen na jaře a po větších deštích.

V nejbližší době má Pozemkový spolek Slavkovského lesa v plánu vyřezání části křovin a menších stromů a celkové prosvětlení vodní plochy. V dlouhodobém horizontu bude záhodno rybníčky v postupném sledu odbahnit. Lokalitu také čeká dlouhodobý a podrobný přírodovědný průzkum.

V roce 2017 byly v nejbližším okolí rybníčků vyřezána část náletových dřevin a proveden první rok přírodovědného průzkumu zaměřeného na obojživelníky, vážky, vodní brouky a rostliny.

 

Přijďte se podívat

Tyto zapomenuté lesní rybníčky naleznete zde. Dostanete se k nim nejlépe asi z Toužimi po silnici směr Útvina, na konci města před benzínovopu pumpou vlevo přes silniční obchvat a po nezpevněné cestě stromořadím až k lesu. Dáte se stále rovně přes les až na jeho konec (před sebou na okraji pole vidíte malou zděnou kapličku, která dala lokalitě jméno). Rybníčky se nacházejí v lese vpravo od vás. Přímo k nim nevedou žádné cesty, nedaleko od nich však prochází Skokovská poutní stezka, značená bílou osmicípou hvězdou na modrém poli. Dva rybníčky se nacházejí v bezprostřední blízkosti vpravo od ní, dva trochu dále vlevo.

 

Více se dočtete …

na našich stránkách:

 

nebo v tiskových zprávách a reportážích: