Již tradiční, v pořadí sedmé, setkání přátel přírody v Karlových Varech. Pásmo krátkých přírodovědných přednášek pro širokou veřejnost. Podělte se s námi o svá přírodovědná pozorování a objevy z přírody Karlovarského kraje.

 

 

 

Program

 

Bc. Štěpánka Turnová

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Léčivé radioaktivní prameny na smrčinském  granitu. 

Přednáška je zaměřena na léčivé radioaktivní prameny v okolí Skalné a Plesné. Jejich léčivé účinky a využití v medicíně.

 

RNDr. Pavel Jaška, Ph.D.

AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les

Slavík modráček v NPR Soos – dva roky projektu RAS

Mimořádný význam národní přírodní rezervace Soos nespočívá zdaleka jen v dozvucích dávné vulkanické aktivity nebo v pláních holé země, která upomíná na dřívější těžbu humolitů a křemeliny. Před zraky turistů jsou z velké části skryty rozsáhlé bažiny, které dělají ze Soosu mokřadní perlu nadregionálního významu. Právě tam se lze setkat s řadou velmi vzácných druhů rostlin a živočichů. Slavík modráček, jeden z našich nejkrásnějších zpěvných ptáků, patří mezi ně.

 

Ing. Petr Uhlík

Muzeum Sokolov, p. o.  Karlovarského kraje

Lidská činnost a diverzita lichenoflóry v Krušných horách

Hospodaření člověka s přírodními zdroji směřuje často k omezení druhové různorodosti naší přírody. V některých případech ale může druhově chudou krajinu významně obohatit.

 

RNDr. Eva Kadlecová

Česká geologická služba

Plži v silicitech sokolovské pánve a nejen tam.

Fosilie jako doklady historie naší Země nacházíme v různých horninách různým způsobem zachované. Ať v usazeninách či vulkanoklastikách, jak je tomu v okolí Karlových Varů nebo v silicitech, jak je tomu v Sokolovské pánvi. Jednou z hojných zkamenělin v terciérních horninách západních Čech jsou plži, sladkovodní i suchozemští. Seznámíme se s jejich společenstvy, dosavadními znalostmi o nich i s perspektivami dalšího výzkumu plžů v západočeském terciéru.

 

Bc. Lukáš Smola

August Maria Glückselig (1809–1870)

Základní seznámení s životem a dílem významného lékaře a přírodovědce, žijícího od roku 1833 v Lokti.

 

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

Muzeum Karlovy Vary, p. o.  Karlovarského kraje

Sysli na Karlovarsku, se zvláštním přihlédnutím k golfovém hřišti

Jaký byl historický výskyt syslů na Karlovarsku? Jaký je stav jediné současná populace na golfovém hřišti v Olšových Vratech – mimo jiné nejzápadnější populace sysla obecného v Evropě?