Přijďte se podívat na to, jak probíhá obnova jednoho z nejkrásnějších rašelinišť Slavkovského lesa (v minulosti zde byla těžena rašelina). Dopoledne se v těžbou nedotčených částech rašeliniště podíváme na vzácná stanoviště, rostliny i živočichy. Odpoledne drobnými pracemi podpoříme obnovu rašelinných stanovišť v dříve těžené části rašeliniště (úpravy hrázek, pálení klestu, „hraní si“ s vodou).

Den: neděle 26. srpna 2018
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 na Krásenském rašeliništi zvaném „V Borkách“ u odbočky ze silnice mezi Čistou a Krásnem (50°6’12″N, 12°45’34″E), auta necháme u panelové cesty se závorou).
Doprava tam a zpět: Lokalita snadno dostupná vlastním autem.
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOP ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922
Poznámka: Vlastní lopata, rýč, sekera či pila, případně koše na přenášení vlhkých rašeliníků přijdou vhod, holinky nutné (čím vyšší, tím lepší). Silní jedinci vítáni, spoustu užitečné práce zde ale může udělat kdokoliv. Akce je vhodná i pro děti. Špekáčky s sebou.