Vážka jasnoskvrnná
Vážka jasnoskvrnná. Autor Přemysl Tájek.

Zákonem chráněná vážka jasnoskvrnná byla objevena na jednom z rybníčků ve správě Pozemkového spolku Slavkovský les. Zjistil ji první rok průzkumu zaměřený na vybrané skupiny mokřadních živočichů. Výsledky tohoto podrobného monitoringu budou sloužit k plánování zásahů na lokalitě. Průzkum je plánován jako dlouhodobý a není zdaleka vyloučeno, že nás zde ještě další vzácné objevy čekají.