Pookřání ducha po dlouhé zimě na rozkvetlém vřesovišti v NPP Křížky. Povídání o jedinečnosti hadců, o hadcové květeně a o opatřeních, která jsou dnes nezbytná pro přežití zdejších vzácných rostlin.
Exkurze je plánovaná na dobu vrcholného květu vzácného vřesovce pleťového – jarní dominanty vřesoviště, jehož zdejší populace byla v loňském roce podpořena speciálním ochranářským zásahem.