Od benzínové pumpy v Úšovicích dojdeme do areálu bývalých kasáren, kde budeme pátrat po šnecích (konec cca v 17:30). Místa hodně ovlivněná lidmi často hostí zajímavá společenstva měkkýšů. Tam, kde jsou křoviny, žijí lesní druhy, na vlhkých místech zase druhy mokřadů. Nejbohatší fauna šneků je v prostoru, kde stávaly budovy, protože je tam dostatek vápníku, ze kterého šneci tvoří své ulity. Budeme obracet kameny, cihly a prkna a hledat v opadaném listí.