Naše organizace se podílí na organizaci přírodovědných akcí a vycházek v rámci cyklu: „Pojďte s námi do přírody“. Každoročně probíhá několik desítek přednášek, výstav, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Společně s námi se na přípravě a realizaci jednotlivých akcí podílí: Muzeum Cheb, 4. ZO ČSOP Cheb, Mezi lesy, z. s., Městské muzeum Mariánské Lázně, Správa CHKO Slavkovský les, Správa CHKO Český les a některé další (viz jednotlivé programy) organizace.

Kompletní kalendář přírodovědných akcí pro rok 2019 je ke stažení zde.

Název akce Den Místo Náplň Trasa Průvodci a kontakt
Setkání příznivců Slavkovského lesa pátek 12. dubna 2019 v 16:00 Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně). Tradiční výroční setkání s pásmem rozmanitých přírodovědných přednášek a příspěvků pro odborníky i širokou veřejnost. Přijďte se dozvědět, co zajímavého se ve Slavkovském lese událo. Večer bude zakončen volnou zábavou a občerstvením. Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922
Do vodního světa pod Knížecím rybníkem úterý 23. dubna 2019 v 15:30 sraz u sádek v Hamrníkách (Mariánské Lázně) Nahlédneme do pestrého a fascinujícího světa vodních plžů, ploštic, brouků, larev vodního hmyzu a dalších skupin bezobratlých živočichů. Zalovíme si v menších i větších rybnících a v potoce. Uvidíme, co žije na hladině a co pod ní, kteří živočichové se zdržují ve vodní vegetaci a kteří mimo ni. Ukážeme si i dospělý hmyz poletující kolem vody, jehož larvy se ve vodě vyvíjejí. Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou tematických her a pracovních listů pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou! Konec cca 17:30.  Půjdeme asi 1km kolem rybníků. Libor Dvořák (Městské muzeum Mariánské Lázně, tel. 608 172 434), Mgr. Kateřina Dvořáková (ZO ČSOP Kladská)
Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních středa 1. května 2019 v 8:00 Ferdinandova kolonáda v Mariánských Lázních. Tradiční jarní vycházka za ptačími hlasy spojená s odchytem ptáků do sítí a doprovodnými aktivitami pro děti. Po úvodní ukázce nachytaných ptáků vyrazíme na krátkou procházku po parku za ptačím zpěvem. Následovat bude další demonstrace odchycených ptáků spojená s jejich kroužkováním (konec cca v 11:00). Budeme se pohybovat v blízkém okolí Ferdinandovy kolonády. RNDr. Pavel Jaška, Ph.D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, tel.: 602 213 347 ), Mgr. Pavla Tájková (ZO ČSOP Kladská)
Za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních středa 15. května 2019 v 16:00 Sraz u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních. Pravidelná návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně našich planě rostoucích orchidejí. Pojďte se podívat, jaké skvosty rostou přímo za našimi humny a pomozte nám i letos spočítat rozkvetlé prstnatce májové. Krátká nenáročná trasa po upravených cestách parku a po mokřadní louce (délka exkurze cca 2 hod.). Mgr. Přemysl Tájek a Mgr. Jana Rolková (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, tel.: 354 401 968)
Na lupinu přes mokřady, louky i lesy sobota 25. května 2019 v 10:50 Sraz u zastávky autobusu v Rájově. Botanická vycházka za jarním aspektem luk a lesů Slavkovského lesa. Projdeme pozoruhodné území evropsky významné lokality Prameny Teplé s četnými mokřady, vlhkými loukami a podmáčenými lesy s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů. Během vycházky si povíme o invazních druzích v našem kraji, úskalích jejich likvidace včetně praktické ukázky a možnosti aktivního zapojení do ochranářské práce. Rájov – památný strom Rájovský javor – EVL Prameny Teplé – PP Sirňák – Ovesné Kladruby (délka cca 7 km, středně náročná – místy mokro). Mgr. Lucie Stehlíková (AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les, tel.: 354 401 969)
Na Bystřický a Jelení vrch sobota 8. června 2019  v 9:30 Sraz v Kadani na parkovišti u zahrádkářské osady Bystřická (GPS: N 50°23.65937′, E 13°16.78090′). Botanická vycházka v přírodě Kadaňska s ukázkami zajímavých a vzácných druhů rostlin. Povídání o rekultivacích území po těžbách a možnostech přirozeného vývoje rostlinných společenstev na takto narušených místech. Délka exkurze je odhadována na asi 3 hodiny. Bystřický a Jelení vrch u Kadaně (cca 5 km tam i zpět; středně náročné při stoupání do kopce). Bc. Radek Fišer (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Lov nočního hmyzu na světlo pátek 7. červen 2019  v 21:00 Sraz ve Valči v zámeckém parku (50°10’29.596″N, 13°15’2.920″E). Ukázky rozličného nočního hmyzu, především motýlů, a zajímavosti o jeho životě. Konec akce odhadován přibližně na půlnoc. Krátký přesun k místu odchytu (několik set metrů, nenáročný terén vhodné i pro handicapované a kočárky). RNDr. Petr Janšta (Přírodovědecká fakulta UK), RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)
Hmyz na kraji vesnice pátek 14. června 2019 v 15:45 Sraz na parkovišti u fotbalového hřiště ve Třech Sekerách Ostrý předěl mezi dvěma různými biotopy často hostí zajímavé spektrum hmyzu. Pojďme se podívat, co žije na okraji pole, meze a takzvané rozptýlené zeleně na okraji Tří Seker. Představíme si hmyz ukrývající se pod kameny, žijící na vegetaci při zemi, ale i na jehličnatých a listnatých stromech. Pokud zbyde čas, zalovíme si i v Přírodní zahradě. délka exkurze dvě až tři hodiny. Půjdeme asi 1km spíše mimo cesty, ale nikoliv složitým terénem. Libor Dvořák (Městské muzeum Mariánské Lázně,  tel. 608 172 434), Mgr. Kateřina Dvořáková (ZO ČSOP Kladská)
Po lesích i bezlesích divokým Údolím Teplé sobota 15. června 2019 v 9:35 Sraz na vlakové zastávce Louka u Mariánských Lázní Vycházka je do území divoké soutěsky řeky Teplé. Nahlédneme do nepřístupného území údolí meandrující řeky, kde se snoubí lidské výtvory s výtvory přírodními. Představíme si zachovalé lesy i ty kulturní ohrožené kůrovcem a povíme si o lesnickém hospodaření v minulosti a dnes. Ukážeme si zajímavé vzácné druhy rostlin a s trochou štěstí potkáme i zdejší vzácné živočichy žijící v místní přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě. Projdeme koutem krajiny, který může překvapit! Exkurzí do přírody s vámi oslavíme vznik CHKO Slavkovský les v roce 1974. vlaková zastávka Louka – PR Údolí Teplé – část panoramatické stezky – vlakové nádraží Bečov nad Teplou (změna trasy vyhrazena; délka cca 8 km; středně náročné – místy procházení terénem a stoupání do svahu). Mgr. Jana Rolková (AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les, tel.: 724 380 021)
Za sysly na golf neděle 23. června 2019 v 17:00 Olšová Vrata, parkoviště Golf Resort a. s. (50°12’48.630″N, 12°55’47.490″E). Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště je spojená s pozorováním, snad i ukázkou odchycených syslů, a povídáním o jejich životě. Krátká trasa po hřišti (nenáročné, možno i pro handicapované a kočárky). RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary,  tel.: 730 553 884)
Za motýly a vzácnou květenou na Valečské lemy sobota 10. srpna 2019 v 10:00 Přírodní památka Valečské lemy – sraz u informačního centra a kavárny Prádelna v zámeckém parku. Fyzicky nenáročná exkurze na jedny z nejhezčích a nejzachovalejších suchých trávníků v Doupovských horách. Za hezkého počasí zde lze očekávat přes 25 druhů denních motýlů, které průvodce odchytí do entomologické síťky a po jejich představení pak zase vypustí. I za nepřízně počasí bude co ukazovat, území je totiž významnou botanickou lokalitou. Krátká trasa v okolí Valče. Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, tel.: 602 793 922)
Netopýří noc na zámku Kynžvart sobota 24. srpna 2019 v 19:00 Zámek Kynžvart. Večerní akce zaměřená na netopýry zavítá znovu na zámek Kynžvart a do jeho přilehlého zámeckého parku. Ukázka odchytu netopýrů, doplněná doprovodným programem na netopýří téma. Speciální ultrazvukový detektor nám pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů, na přednášce se dozvíte o životě netopýrů, výstava z podzemí Karlovarského kraje nám představí zajímavý a skrytý svět zimujících netopýrů a děti i dospělí si budou moci zasoutěžit v netopýřích hrách. Konec akce je odhadován kolem 22 hodiny. Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, tel.: 602 793 922)
Netopýří noc u dolu Jeroným pátek 30. srpna 2019 v 20:00 Důl Jeroným. Večerní odchyt netopýrů u jedné z nejvýznamnějších netopýřích lokalit v západních Čechách (při vhodném počasí je možné očekávat desítky odchycených netopýrů nejméně 7 druhů). Akci je možné spojit s odpolední prohlídkou podzemí zpřístupněného středověkého dolu Jeroným. Součástí programu bude přednáška o životě netopýrů. Přijďte si prohlédnout tyto tajemné noční tvory zblízka! Konec akce závisí na aktuálních podmínkách odchytu a zájmu, předpokládá se až cca ve 2:00. Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, tel.: 602 793 922)
Netopýří noc na zámku Valeč sobota 31. srpna 2019 v 19:00 Zámek a zámecký park Valeč v Čechách Tradiční večerní akce zaměřená na netopýry, v rámci Mezinárodní noci pro netopýry, zavítá tentokrát na jižní okraj Doupovských hor – do Valče. Ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, doplněná doprovodným programem na netopýří téma. Speciální ultrazvukový detektor nám pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů, na přednášce se dozvíte o životě netopýrů, výstava z podzemí Karlovarského kraje nám představí zajímavý a skrytý svět zimujících netopýrů a děti i dospělí si budou moci zasoutěžit a vyzkoušet netopýří hry. Přijďte se seznámit s tajemnými nočními tvory pěkně zblízka a nasát jedinečnou atmosféru babího léta v perle barokní architektury! Konec akce je odhadován kolem 22 hodiny, vytrvalci se ale mohou zdržet až do půlnoci. Odpoledne, před hlavním netopýřím programem, doporučujeme kromě procházky v zámeckém parku nevynechat prohlídku samotného zámku, která probíhá bez průvodce. Máte zde jedinečnou možnost prohlédnout si interiéry ještě před dokončením celkové obnovy zámku. Při prohlídce uvidíte množství architektonických detailů, které budou po obnově skryty. Ke každé místnosti je podrobný popis v zapůjčeném průvodcovském textu. V nočních hodinách si k prohlídce zámku půjčíte lucerny, což je zážitek, který ocení především děti. Po celou dobu konání akce si můžete zakoupit občerstvení v útulné kavárně a informačním centru Prádelna. Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, tel.: 602 793 922)
Za rybím tajemstvím řeky Ohře sobota 14. září 2019 v 14:00 Sraz u řeky Ohře pod hradem Cheb poblíž kryté lávky. Vycházka kolem řeky Ohře, stěžejní vodní páteře Karlovarského kraje, povídání o rybách a další vodní fauně, malá výstava našich druhů ryb na břehu řeky. Představení nově vydané publikace ryby a mihule Karlovarského kraje, která zde bude pro návštěvníky dostupná. Z místa srazu pod hradem Cheb kolem řeky Ohře k přehradě Skalka a zpět, nenáročná trasa vhodná i pro kočárky a osoby se sníženou mobilitou (délka max. 3 km). Ing. Miloš Holub, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)
Za bouřlivou minulostí Šemnické skály pátek 4. října 2019 v 16:00 Sraz v Šemnicích u mateřské školky (50°14’22.505″N, 12°58’18.237″E). Povídání o vzniku Šemnické skály, včetně ukázky animace jejího vývoje, a dalších geologických zajímavostech lokality, informace o doprovodné fauně a flóře. Konec exkurze odhadován na cca 19 hodinu. Přibližně 4 km dlouhá procházka směrem k bývalému lomu mezi Sedlečkem a Šemnicí a výstup na Šemnickou skálu dr. Vladislav Rapprich (Česká geologická služba, Praha) a RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary, tel.: 730 553 884)
Šneci v lázeňském městě pátek 4. října 2019 v 15:30 Sraz před samoobsluhou v Lázních Kynžvart Projdeme centrem lázní, cestou si budeme všímat plžů podél zdí, u pat stromů a pod různými předměty. Exkurzi zakončíme u hřbitova na samém okraji města. Budeme sledovat, jak se mění druhové zastoupení směrem od centra ven z města. V případě volného času se podíváme i do zalesněného údolí potoka nad hřbitovem. Konec cca v 18:00. Asi 1km od centra města do nejbližšího okolí za hřbitov. Libor Dvořák (Městské muzeum Mariánské Lázně,  tel. 608 172 434), Mgr. Kateřina Dvořáková – aktivity pro děti (ZO ČSOP Kladská)
Festival ptactva na Anenských rybnících sobota 5. října 2019 v 9:15 Sraz na vlakovém nádraží v Plané u Mariánských Lázní. Vycházka do polí, luk a k rybníkům v okolí Plané za poznáním a určováním zejména vodních a mokřadních ptáků v době podzimního tahu. Možnost vyzkoušet si pozorování ptáků stativovým dalekohledem (délka exkurze je předpokládaná cca 3 hodiny). Rybníky v okolí Plané (nenáročná trasa s délkou cca 8 km). RNDr. Pavel Jaška, RNDr. Milena Prokopová, tel.: 725 724 956
Setkání příznivců přírody Karlovarska pátek 25. října 2019 v 16:00 Krajská knihovna Karlovy Vary, sál Dvory (Závodní 378). Již tradiční, v pořadí osmý ročník, setkání přátel přírody v Karlových Varech je pořádaný ve spolupráci Muzea Karlovy Vary a Správy CHKO Slavkovský les. Jde o pásmo krátkých přírodovědných přednášek pro širokou veřejnost. Přijďte se seznámit s novými zajímavými pozorováními a objevy z přírody Karlovarského kraje. RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary,  tel.: 730 553 884)
Napříč Slavkovským lesem neděle 17. listopadu 2019 v 9:30 Sraz na kolonádě v Mariánských Lázních. Vydejte se s námi na již šestý ročník pochodu napříč Slavkovským lesem, do lesů a luk CHKO Slavkovský les. Přes 20 km dlouhá trasa povede přes pět přírodních rezervací a jednu národní přírodní památku. Během túry zdoláme značné převýšení. Několikrát pokoříme nadmořskou výšku 800 m. Nejvyšším vrcholem trasy bude Vlčí kámen (883 m. n. m.). Cílem turisticko-přírodovědného výletu je Bečov nad Teplou a samozřejmě občerstvení v některém z restauračních zařízení. Kolonáda v Mariánských Lázních – PR Žižkův vrch – Polom – PR Smraďoch – Farská kyselka – PR Vlček – PR Mokřady pod Vlčkem – Prameny – NPP Upolínová louka pod Křížky – PP Dominova skalka – Bečov nad Teplou (náročná trasa s převýšením o celkové délce cca 20 km). RNDr. Pavel Jaška, tel.: 602 213 347