Jsme nezisková organizace zabývající se praktickou ochranou přírody a osvětou veřejnosti.

  • Sdružujeme amatérské příznivce přírody Karlovarského kraje.

  • Prostřednictvím Pozemkového spolku Slavkovského lesa pečujeme o několik lokalit.

 

Naše organizace vznikla v roce 2002 z okruhu zájemců, kteří již předtím dlouhodobě dobrovolně spolupracovali při ochraně přírody a dalších aktivitách v regionu. V současné době má 9 členů.

Naším posláním je ochrana přírody a krajiny. Věnujeme se mapování vzácných druhů, a především pak environmentální výchově, vzdělávání a osvětě dětí, mládeže i dospělých. Snažíme se budovat a rozvíjet vztah místních lidí ke krajině, ve které žijí.

Patříme mezi základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Jsme nezisková organizace, nepracujeme tedy pro zisk, ale pro přírodu i pro lidi.

 


Kontakt:

ZO ČSOP Kladská
Bezejmenná 480/8
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 75035561
BÚ: 2100396988/2010

organizace zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn.  L 49487 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

zástupci:
Mgr. Pavla Tájková (předseda)
Ing. Jiří Čapek, Ph.D. (hospodář)

e-mail: info@csop-kladska.cz


Podporují nás: