Mapování stavu biodiverzity je klíčovou aktivitou pro její následnou ochranu. Ačkoliv se zjišťování různých skupin druhů věnuje řada profesionálních i amatérských organizací i jednotlivců, je s podivem, jak málo údajů o výskytu vzácných a zákonem chráněných druhů máme. Stále chybí zejména systematické a dlouhodobé průzkumy.

Proto se naše organizace zabývá mapováním vybraných skupin druhů, kterému věnují naši členové velké nasazení, a to již od roku 2006. Mapování probíhají s grantovou podporou programu Ochrana biodiverzity ČSOP, za finančního přispění Ministerstva životního prostředí a Lesů České republiky, s. p. – generálního partnera programu.

 

Přehled dosavadních výzkumů:

  • Mapování flóry a vegetace rašelinišť ve Slavkovském lese (2004)
  • Mapování výskytu obojživelníků ve Slavkovském lese a na Tepelsku (2006–2010)
  • Monitoring vodních ploštic v širším okolí Tří Seker
  • Monitoring vybraných skupin hmyzu na bývalém vojenském cvičišti u Dolního Žandova
  • Mapování zimovišť, detektoring a sledování netopýrů Karlovarského a Plzeňského kraje
  • Kontrola a údržba budek pro sýce rousného (2013)
  • Mapování vážek Chebska (2012), Tepelska a Plánska (2013) a Klatovska (2015–2016)
  • Mapování motýlů Doupovských hor (2015–2018)
  • Zoologický průzkum rybníčků „U Kapličky“ u Toužimi (2017, 2017)