Prostřednictvím Pozemkového spolku Slavkovského lesa se staráme o některé cenné lokality v Karlovarském kraji.

Péče o NPP Upolínovou louku.

Pozemkový spolek jsme založili v roce 2005.

V dlouhodobém pronájmu máme národní přírodní památku Upolínová louka, louky v přírodní památce Čertkus a Siardovu kapli. Nově se staráme o čtveřici rybníčků U Kapličky nedaleko Toužimi, které byly vykoupeny z peněz získaných ve veřejné sbírce „Místo pro přírodu.“

Pozemkové spolky jsou v našem prostředí novou formou aktivní ochrany přírody ze strany neziskových občanských sdružení a jsou inspirovány zkušenostmi ze zahraničí, především z Velké Británie, kde již léta úspěšně fungují tzv. landtrusty.

Smyslem zakládání pozemkových spolků je chránit pozemky ve spolupráci s vlastníky. Získáním uživatelských práv, či koupí pozemku lze chránit pozemky trvale a přímo. Pozemkové spolky jsou proto zaměřeny na plochy cenné z hlediska ochrany přírody, či zachování rázu krajiny. Naším cílem je pak na nich hospodařit či pečovat způsobem blízkým přírodě.

Pozemkové spolky také pečují o lokality, které byly vykoupeny z veřejné sbírky Místo pro přírodu.  Již od roku 2003 tato kampaň zachraňuje ohrožená místa přírody. Díky darům stovek drobných dárců, kteří přispívají na konto veřejné sbírky 9999922/0800, vykupuje Český svaz ochránců přírody podobná místa do trvalého vlastnictví a následně svěřuje do péče místním pozemkovým spolkům. Právě dárcům Místa pro přírodu patří největší dík i za záchranu rybníčků „U Kapličky“.

Bližší informace o kampani i všech zachráněných lokalitách lze nalézt na www.mistoproprirodu.cz.