Zde naleznete aktuální kalendář akcí pořádaných ZO ČSOP Kladská na daný rok.

Název Datum Místo a čas Náplň Trasa Průvodci
Setkání příznivců Slavkovského lesa pátek 6. dubna 2018 Od 16:00 na Správě CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně). Tradiční výroční setkání s pásmem rozmanitých přírodovědných přednášek a příspěvků pro odborníky i širokou veřejnost. Přijďte se dozvědět, co zajímavého se ve Slavkovském lese událo. Večer bude zakončen volnou zábavou a občerstvením.
Růžová perla Slavkovského lesa – aneb za kvetoucími vřesovci na Křížky sobota 7. dubna Sraz v 11:30 u národní přírodní památky Křížky Pookřání ducha po dlouhé zimě na rozkvetlém vřesovišti v NPP Křížky. Povídání o jedinečnosti hadců, o hadcové květeně a o opatřeních, která jsou dnes nezbytná pro přežití zdejších vzácných rostlin. Exkurze je plánovaná na dobu vrcholného květu vzácného vřesovce pleťového – jarní dominanty vřesoviště, jehož zdejší populace byla v loňském roce podpořena speciálním ochranářským zásahem. Krátká procházka po rozkvetlém vřesovišti v NPP Křížky Mgr. Přemysl Tájek (AOP ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Jarní vycházka ke Dni Země sobota 21. dubna 2018 Sraz v 9:25 na vlakovém nádraží v Kynžvartu. Botanická vycházka za jarním aspektem Slavkovského lesa k příležitosti oslav Dne Země. Projdeme zachovalými lesy v okolí Kynžvartu (smíšené lesy, bučiny, smrčiny) až do Mariánských Lázní. Vlakové nádraží Lázně Kynžvart – Kynžvartský hrad – PR Holina – Mariánské Lázně. Trasa zhruba 13 km délky, středně náročná – místy výraznější převýšení. Bc. Lucie Stehlíková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Za přírodou a historií na Andělskou horu středa 25. dubna 2018 Sraz v 17:00 na Andělské Hoře, na parkovišti u kaple Nejsvětější trojice (50°12’0.859″N, 12°57’30.692″E). Krátká odpolední vycházka na blízké rybníky s ukázkami zajímavé fauny – především obojživelníků. Fauna a flóra hradního vrchu a historie hradu Andělská Hora. Od kaple k blízkým rybníkům a dále na hrad a zpět. Celkem asi 1,5 km. Méně náročný terén nutno však počítat s převýšením hradního vrchu. RNDr. Jan Matějů, Ph.D., Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)
Do vody po stopách tanků pátek 27. dubna 2018 Sraz v 15:40 na autobusové zastávce Panský vrch. Na lokalitách, kde se v minulosti proháněly tanky a jiná vozidla, byl půdní pokryv více či méně narušen. V rýhách po kolech či pásech se shromažďuje voda s různou hloubkou a rozličným rostlinstvem. Díky těmto různorodým podmínkám hostí bývalá vojenská cvičiště velmi pestrá společenstva bezobratlých živočichů, jejichž svět tu poodkryjeme.  Novinkou je doprovodný program pro děti formou tematických her a pracovních listů pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou! Budeme se pohybovat po bývalém vojenském cvičišti Cech svatého Víta, po naučné stezce i jejím okolí. Mgr. Kateřina Dvořáková (ZO ČSOP Kladská) a Libor Dvořák (Muzeum Mariánské Lázně)
Na Rašovické skály sobota 28. dubna  2018 Sraz v Suchém Dole pod kapličkou (N 50°22.40168′, E 13°13.19622′). Náročnější procházka (především v druhé polovině trasy – skály, místy prudký svah) rozkvétajícími Doupovskými horami za několika botanickými klenoty a jednou z nejkrásnějších vyhlídek Středního Poohří. Od Suchého Dolu do NPP Rašovické skály. Délka trasy podle počasí a zájmu 5 až 10 km. Bc. Radek Fišer (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních úterý 1. května 2018 Místo: V 8:00 u Ferdinandovy kolonády v Mariánských Lázních. Tradiční vycházka za ptačími hlasy spojená s odchytem ptáků do sítí a doprovodnými aktivitami pro děti. Po úvodní ukázce nachytaných ptáků vyrazíme na krátkou procházku po parku za ptačím zpěvem. Následovat bude další demonstrace odchycených ptáků spojená s jejich kroužkováním. Ukončení akce se předpokládá cca v 11:00. V místě. RNDr. Pavel Jaška (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních středa 16. května 2018 Sraz v 16:00 u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních. Tradiční návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně našich planě rostoucích orchidejí. Pojďte se podívat, jaké skvosty rostou přímo za našimi humny a pomozte nám i letos přepočítat rozkvetlé orchideje. Krátká nenáročná trasa po upravených cestách parku a po mokřadní louce (délka exkurze cca 2 hod.). Mgr. Přemysl Tájek a Mgr. Jana Rolková (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Lov nočního hmyzu na světlo pátek 1. června 2018 Sraz ve 21:00 na Svatoboru (50°14’38.187″N, 13°1’17.318″E) Ukázky rozličného nočního hmyzu, především motýlů, a zajímavosti o jeho životě. Krátký přesun k místu odchytu (několik set metrů, nenáročný terén možné i pro handicapované). Mgr. Petr Janšta, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, UK)
Na Běšický chochol a Čachovický vrch sobota 2. června 2018 Sraz v 9:30 na sjezdu ze silnice (u koňské farmy, N 50°22.07887′, E 13°20.37445′). Botanická vycházka po loukách a lesostepích nejteplejší a nejvýchodnější části Doupovské pahorkatiny s mnoha vzácnými druhy rostlin. Od koňské farmy přes Běšický na Čachovický vrch. Nenáročný terén s délkou max. 5,5 km (včetně Čachovického vrchu). Bc. Radek Fišer (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Za hmyzem pod dráty pátek 15. června 2018 Sraz v 15:30 na parkovišti u koupaliště Lido. V měnící se krajině můžeme narazit na pestrá společenstva hmyzu i na velmi neobvyklých místech. Jedním z takových míst jsou lesní průseky pod dráty vysokého napětí. Střídají se zde travnaté i křovinaté partie, na mnoha místech je země bez vegetace, ale nejzajímavějšími společenstvy jsou zde porosty vřesu. Tato místa hostí velmi specifické zástupce hmyzu. Novinkou je doprovodný program pro děti formou tematických her a pracovních listů pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou!  Budeme se pohybovat v průseku pod dráty vysokého napětí. Libor Dvořák (Městské muzeum Mariánské Lázně), Mgr. Kateřina Dvořáková (ČSOP Kladská)
Hledání krás jižního cípu Slavkovského lesa sobota 16. června 2018 Sraz v 9:15 na vlakovém nádraží v Mariánských Lázních. Vycházka do území v jižní části CHKO Slavkovský les. Ochutnáme osvěžující minerální prameny, nahlédneme do dvou přírodních památek v době plného květu řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a v případě příznivého počasí a s trochou štěstí potkáme i zdejší vzácné živočichy. Projdeme koutem krajiny s aspektem malebných malých vesnic okolí Mariánskolázeňska a jejich typických prvků. Mariánské Lázně – Úšovice – Stanoviště – Chotěnov – PP Koňský pramen – PP Pístovská louka – Martinov – Vlkovice (změna trasy vyhrazena). Délka zhruba 15 km, středně náročné – místy procházení terénem a stoupání do svahu. Mgr. Jana Rolková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Živá i neživá příroda Skalek skřítků pátek 22. června 2018 Sraz v 17:00 u hospody v Dubině (50°14’38.262″N, 12°59’31.315″E). Vycházka po lesích nad osadou Dubina s ukázkami zajímavých druhů rostlin, živočichů a geologickými zajímavostmi. Podíváme se na lilie, lomikameny, lávové proudy, lahary a možná uslyšíme i lejska. Z Dubiny po cestách na Skalky skřítků a zpět. Celkem asi 4 km, náročnější terén s vyšším převýšením. RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary)
Za sysly na golf 24. června 2018 Sraz v 17:00 v Olšových Vratech, parkoviště Golf Resort a.s. (50°12’48.630″N, 12°55’47.490″E). Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště s pozorováním a snad i ukázkou odchycených syslů. Povídání o jejich životě. Krátká trasa po hřišti. Nenáročné, možno i pro handicapované a kočárky. RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary)
Exkurze a brigáda na Krásenském rašeliništi sobota 25. srpna 2018 Sraz v 10:00 na Krásenské rašeliniště (V Borkách). Přijďte se podívat na to, jak probíhá obnova jednoho z nejkrásnějších rašelinišť Slavkovského lesa (v minulosti zde byla těžena rašelina). Dopoledne se v těžbou nedotčených částech rašeliniště podíváme na vzácná stanoviště, rostliny i živočichy. Odpoledne drobnými pracemi podpoříme obnovu rašelinných stanovišť v dříve těžené části rašeliniště (úpravy hrázek, pálení klestu, „hraní si“ s vodou). Krásenské rašeliniště (rašeliniště V borkách) Mgr. Přemysl Tájek (AOP ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Netopýří noc u dolu Jeroným pátek 31. srpna 2018 Od 20:00 u dolu Jeroným. Večerní odchyt netopýrů u jedné z nejvýznamnějších netopýřích lokalit v západních Čechách (při vhodném počasí je možné očekávat desítky odchycených netopýrů nejméně 7 druhů). Akci je možné spojit s odpolední prohlídkou podzemí zpřístupněného středověkého dolu Jeroným. Součástí programu bude přednáška o životě netopýrů. Přijďte si prohlédnout tyto tajemné noční tvory zblízka! Konec akce závisí na aktuálních podmínkách odchytu a zájmu, předpokládá se až cca ve 2:00. V místě. Mgr. Přemysl Tájek (AOP ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Netopýří noc na zámku Kynžvart sobota 1. září 2018 Od 19:00 na zámku Kynžvart. Tradiční večerní akce zaměřená na netopýry zavítá tentokrát na zámek Kynžvart a do jeho přilehlého zámeckého parku. Ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, doplněná doprovodným programem na netopýří téma. Speciální ultrazvukový detektor nám pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů, na přednášce se dozvíte o životě netopýrů, výstava z podzemí Karlovarského kraje nám představí zajímavý a skrytý svět zimujících netopýrů a děti i dospělí si budou moci zasoutěžit a vyzkoušet netopýří hry. Přijďte se seznámit s tajemnými nočními tvory pěkně zblízka! Konec akce je odhadován kolem 22. hodiny, vytrvalci se ale mohou zdržet až do půlnoci. V místě. Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Nejen netopýří noc v Královské mincovně pátek 7. září 2018 Od 19:00 v Královské mincovně Jáchymov Cílem akce, která se uskuteční v rámci mezinárodní noci pro netopýry, je představit veřejnosti málo známý život netopýrů. V letošním roce však nebudeme ukazovat pouze netopýry, ale přiblížíme vám také svět dalších drobných savců – bělozubek, rejsků, myšic, norníků, hrabošů a jiné „havěti“. RNDr. Jan Matějů, Ph.D.  (Muzeum Karlovy Vary)
Šneci nás baví a žijí tu s námi pátek 14. září 2018 Sraz u benzínové pumpy OMV na ulici Plzeňská v Mariánských Lázních v 15:30 (konec cca 17:30) Místa hodně ovlivněná lidmi často hostí zajímavá společenstva měkkýšů. Tam, kde jsou křoviny, žijí lesní druhy, na vlhkých místech druhy mokřadů. Nejbohatší fauna šneků je v prostoru, kde stávaly budovy, protože je tam dostatek vápníku, ze kterého šneci tvoří své ulity. Budeme obracet kameny, cihly a prkna a hledat v opadaném listí. Od benzínové pumpy v Úšovicích do areálu bývalých kasáren, cca 1 km. Libor Dvořák (Městské muzeum Mariánské Lázně), Mgr. Kateřina Dvořáková (ČSOP Kladská)
Za památnými a významnými stromy v Kostelní Bříze a okolí sobota 22. září 2018 Sraz v 10:00 v zaniklé obci Krásná Lípa. Vycházka za významnými a památnými stromy okolí Kostelní Břízy a Arnoltova, historie zaniklé obce Krásná Lípa a paměť zdejší krajiny a její nezaměnitelný ráz na podzim. Ze zaniklé obce Krásná Lípa přes Kostelní Břízu do Arnoltova. Délka trasy podle počasí a zájmu, max. 8 km. Ing. Petr Krása a Ing. Hana Kožíšková (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Za jeleny na Kladskou aneb poslech říje čtvrtek 27. září 2018 Sraz v 17:30 na Kladské před Domem přírody Slavkovského lesa. Povídání o životě jelenů a poslechem říje jelena evropského a jelena sika. V polovině září soumračný a noční les oživne troubením. Nastane čas jelení říje. Zvláště působivé je období jelení říje v horských terénech, kde se troubení jelenů patřičně rozléhá, někdy i s ozvěnou. Kladská Dům přírody Slavkovského lesa – Naučná stezka Kladská – Pramensko a Sítinsko – Vlček, Pluhův bor – Horní Lazy (variantně dle říje).
Festival ptactva na Anenských rybnících sobota 6. října 2018 Sraz v 9:15 na vlakovém nádraží v Plané u Mariánských Lázní. Vycházka do polí, luk a k rybníkům v okolí Plané za poznáním a určováním zejména vodních a mokřadních ptáků v době podzimního tahu. Možnost vyzkoušet si pozorování ptáků stativovým dalekohledem. Délka exkurze je předpokládaná cca 3 hodiny. Rybníky v okolí Plané, nenáročná trasa s délkou cca 8 km. Mgr. Pavel Jaška, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Setkání příznivců přírody Karlovarska pátek 26. října 2018 Od 16:00 v Krajské knihovně Karlovy Vary, sál Dvory (Závodní 378). Již tradiční, v pořadí sedmé, setkání přátel přírody v Karlových Varech. Pásmo krátkých přírodovědných přednášek pro širokou veřejnost. Podělte se s námi o svá přírodovědná pozorování a objevy z přírody Karlovarského kraje. Akce tradičně pořádaná ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary.
Napříč Slavkovským lesem sobota 17. listopadu 2018 Sraz v 9:30 na kolonádě v Mariánských Lázních. Jubilejní pátý ročník pochodu napříč Slavkovským lesem. Pojďte s námi do lesů a luk CHKO Slavkovský les. Přes 20 km dlouhá trasa povede přes pět přírodních rezervací a jednu národní přírodní památku. Během túry zdoláme značné převýšení. Několikrát pokoříme nadmořskou výšku 800 m. Nejvyšším vrcholem trasy bude Vlčí kámen (883 m. n. m.). Cílem turisticko-přírodovědného výletu je Bečov nad Teplou a samozřejmě občerstvení v některém z restauračních zařízení. Kolonáda v Mariánských Lázních – PR Žižkův vrch – Polom – PR Smraďoch – Farská kyselka – PR Vlček – PR Mokřady pod Vlčkem – Prameny – NPP Upolínová louka pod Křížky – PP Dominova skalka – Bečov nad Teplou (náročná trasa s převýšením o celkové délce ca 20 km). Mgr. Pavel Jaška, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)