V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na odbahnění rybníku s názvem Sevřený horní nedaleko Toužimi. Tento malý lesní rybník byl několik let v létě téměř bez vody. Odbahnění pomůže zvýšit jeho schopnost zadržet vodu, která by zde měla vydržet pocelou sezonu a umožnit tak rozmnožování vzácných druhů obojživelníků, kteří se vyskytují v okolí. Rybník spravuje Pozemkový spolek Slavkovského lesa a dotace byla poskytnuta společností Billa s.r.o.

Umístění rybníka. Všechny červeně vyznačené plochy patří Českému svazu ochránců přírody.

Rybníček Sevřený horní – stav na jaře.

Každé léto však rybníček takto vysychal.

Nejdříve bylo potřeba vyřezat nálety vrb z příbřežní zóny. Zdolat křivolaké a promotané vrby nebyl zrovna lehký úkol. Naši členové se s ním však poprali velmi statečně!

Po vyřezávce jsme povolali nejšikovnějšího bagristu v oblasti a výsledek můžete vidět zde:

Teď už se těšíme na jaro a tímto vás i do této zapomenuté lokality u Toužimi srdečně zveme!